Toimintasuunnitelma 2017

Vuosi 2017 on keskustan kehittämisyhdistys Elävä Tikkurila ry:n ensimmäinen kokonainen toimintavuosi.

Yhdistyksen toiminta ja jäsenhankinta lähtivät hyvin käyntiin syksyllä 2016. Yhdistyksellä on tilausta yritysten, kiinteistöjen ja yhteisöjen joukossa.

Tämän toimintasuunnitelman punaisena lankana on maksimoida yhdistyksen vaikuttavuus käytettävissä olevien resurssien varassa.

Toimintasuunnitelman sisällysluettelo

 1. Yhdistys

 2. Jäsenistö

 3. Resurssit

  1. Puheenjohtaja ja hallitus

  2. Osa-aikainen toiminnanjohtaja

  3. Taloushallinto ja tilintarkastus

 4. Viestintä

 5. Vuorovaikutus

 6. Tikkurila Shopping Guide

 7. Yritysvalmennus

 8. Kävelykatu Tikkuraitin uudistaminen

 9. Liiketoimintaolosuhteisiin vaikuttaminen

 10. Elävätikkurila päivä

 11. Kaupunkikeskustakonferenssi

 12. Joulutapahtuma

1. Yhdistys

Elävä Tikkurila ry on vuonna 2016 perustettu yhdistys, joka kehittää Tikkurilan ydinkeskustaa erityisesti elinkeinotoiminnan näkökulmasta. Vantaalla sen tärkeimmät kumppanit ovat vuonna 2017 kaupunki (elinkeinotoimi ja kaupunkisuunnittelu) ja ammattikorkeakoulu Laurea (opiskelijaprojektit). Yhdistys osallistuu valtakunnallisen Elävät kaupunkikeskustat ry:n toimintaan.

 

2. Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenistön muodostavat Tikkurilan ydinkeskustan yritykset ja yhteisöt, kiinteistöt, Vantaan kaupunki ja ammattikorkeakoulu Laurea.

Vuoden 2017 alussa yhdistyksen jäsenistöön kuului 32 yritystä.

Vuonna 2017 jäsenmäärää kasvatetaan aktiivisella jäsenhankinnalla, joka kohdistuu yrityksiin, muihin yhteisöihin ja asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin. Tämä vaikuttaa yhdistyksen toiminnan suunnitteluun. Jäsenistölle pitää tarjota konkreettisia hyötyjä ja vaikutusmahdollisuuksia, jotka perustuvat jäsenyyteen.

 

3. Resurssit

Yhdistyksen tärkein resurssi ja olemassaolon perusta ovat jäsenet. Yhdistyksen tavoitteiden toteuttaminen edellyttää jäsenistöltä aktiivisuutta. Yhdistystoiminnan pitää antaa jäsenistölle mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti yhdistyksen käytännön toimintaan. Lisäksi jäsenistö käyttää yhdistyksen suurinta päätösvaltaa, kun se kokoontuu yhdistyksen kokouksiin.

Jäsenistö kokoontuu kevätkokoukseen huhtikuussa vahvistamaan vuoden 2016 tilinpäätös. Samassa kokouksessa hyväksytään myös vuoden 2017 toimintasuunnitelma. Tämä on poikkeuksellista.  Perustamisvuonna 2016 ei pidetty yhdistyksen syyskokousta. Tavallisesti syyskokous hyväksyy seuraavan vuoden toimintasuunnitelman. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään vuonna 2017 lokakuussa. Se hyväksyy vuoden 2018 toimintasuunnitelman-talousarvion ja valitsee puheenjohtajan ja hallituksen vuodelle 2018.

Yhdistyksen hallitus vastaa toiminnasta ja rekrytoi toimihenkilöt. (Tilintarkastajan valitsee yhdistyksen kokous.)

1. Puheenjohtaja ja hallitus

 

Vuonna 2017 yhdistyksen puheenjohtajana ja hallituksena jatkavat perustamiskokouksessa 29.3.2016 valitut henkilöt.

Puheenjohtajana toimii yrittäjä Ann-Mari Patshijew. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtajan lisäksi varsinaisina jäseninä Kimmo Bergman (Ravintola Oklahoma), Kirsi Paulamäki (Asema Apteekki), Johanna Sjöholm (Nicehearts ry),  Heidi Haapala (Lusikka & Paistinpannu Oy), Jaana Tuomila (Kirnu Oy), Johanna Harjumaa (Kauppakeskus Dixi), Mirka Järnefelt (Vantaan kaupunki), Kati Komulainen (Laurea amk), Jouni Monto (K-supermarket Yliveto) ja Mika Ruohonen (HOK Elanto). Varajäseninä ovat Risto Haapala (Lusikka & Paistinpannu Oy), Rauni Palviainen (Parturi-Kampaamo Jose) ja Toni Österlund (Silke ry).

Hallitus kokoontuu vuoden 2017 aikana ainakin kuudesti.

2. Osa-aikainen toiminnanjohtaja

Yhdistyksen osa-aikaisena toiminnanjohtajana työskentelee Janne Viitamies.

 

3. Taloushallinto ja tilintarkastus

Yhdistyksen maksuliikenteestä ja kirjanpidosta vastaavat toiminnanjohtaja ja tilitoimisto Tuija Humberg Oy. Tilintarkastajana toimii yhdistyksen kokouksen päätöksellä tilintarkastusyhteisö Selinheimo Oy.

 

4. Viestintä

Yhdistyksen jäsenviestintä perustuu sähköisiin välineisiin, sähköpostiin, sosiaaliseen mediaan ja tekstiviesteihin. Vuonna 2017 yhdistys julkaisee oman verkkosivustonsa, jonka tehtävänä on välittää yhdistyksen perustiedot ja ajankohtaiset viestit jäsenistölle. Yhdistys julkaisee vaatimattoman painetun esitteen lähinnä jäsenhankinnan käyttöön.

Yhdistys pyrkii tuottamaan paikallista riippumatonta mediaa kiinnostavaa toimintaa, jotta yhdistyksen tunnettavuus yritysten ja asukkaiden keskuudessa kasvaa.

 

5. Vuorovaikutus

Yhdistys tavoittelee toimintansa vaikuttavuuden lisäämiseksi elävää ja hyvää vuorovaikutusta Tikkurilan keskustan toimijoiden kesken.

Yhdistys järjestää vuoden 2017 aikana neljä aamu- tai iltakahvitilaisuutta, joissa käsitellään vapaamuotoisesti yhdistyksen tavoitteiden kannalta keskeisiä aiheita. Tilaisuuksiin kutsutaan jäsenistöä ja muita toimijoita, erityisesti Vantaan kaupunki- ja liikennesuunnittelun asiantuntijoita.

 

6. Tikkurila Shopping Guide

Yhdistys julkaisee vuonna 2017 Tikkurila Shopping Guiden netissä. Siinä esitetään kartalle sijoitettuna Tikkurilan ydinkeskustan kaupalliset palvelut toimialoittain lueteltuna. Oppaaseen pääsevät kaikki yritykset riippumatta siitä, ovatko ne yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen jäseniä ei karttaoppaan julkaisemisesta laskuteta, vaan se on maksuton jäsenetu.

 

7. Yritysvalmennus

Yhdistys tarjoaa vuonna 2017 jäsenyrityksilleen maksutonta yritysvalmennusta, jotta ne voivat kehittää omia liiketoiminnan vahvuuksiaan. Tämä edellyttää yhteistä projektia Laurean kanssa. Projektia on valmisteltu syksystä 2016 alkaen toiminnanjohtajan ja Laurean lehtorin Marilla Kortesalmen kesken. Projektin oletetaan käynnistyvän kesän ja syksyn 2017 aikana.

 

8. Kävelykatu Tikkuraitin uudistaminen

Vantaan kaupunki suunnittelee maan vanhimpiin kuuluvan kävelykadun Tikkuraitin uudistamista. Yhdistys kannattaa tätä ja järjestää työpajoja ja tilaisuuksia, joihin osallistumalla Tikkuraitin yritykset voivat vaikuttaa suunnitteluun ja uudistuksen toimeenpanoon. Yhdistyksen ja kaupungin välistä yhteistyötä on valmisteltu syksystä 2016 alkaen toiminnanjohtajan ja kaupunkisuunnittelija Hanna Keskisen kanssa.

 

9. Liiketoimintaolosuhteisiin vaikuttaminen

Liiketoimintaolosuhteilla tarkoitetaan tässä ydinkeskustan saavutettavuutta ja vetovoimaisuutta.

Yhdistys tekee aloitteita joukkoliikenteen, pysäköinnin, pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi Tikkurilan ydinkeskustassa. Päivittäisen liikkumisen lisääntyminen ydinkeskustan kaduilla ja ydinkeskustaan suuntautuvan liikenteen lisääntyminen edistävät yhdistyksen jäsenyritysten liiketoimintaedellytyksiä. Yhdistys varautuu viemään eteenpäin jäsenistöltään tulevia ehdotuksia, jotka tähtäävät yhteisten liiketoimintaolosuhteiden parantamiseen.

Ydinkeskustan saavutettavuutta parantavien ehdotusten lisäksi koetetaan vuonna 2017 edistyä ydinvoiman vetovoimaisuuden lisäämisessä.

 

10. Elävä Tikkurila -päivä

Yhdistys järjestää syys-lokakuussa yritys- ja asukastilaisuuden, jossa esitellään Tikkurilan ydinkeskustan ajankohtaisia projekteja. Aiheena on muun muassa Tikkuraitin uudistaminen, Jokirannan muutossuunnitelmat, keskustan suuret talonrakennushankkeet, Kielotien liikenneolojen uudistaminen ja Tikkurilan tulevan kesäkauden tapahtumat.

 

11. Kaupunkikeskustakonferenssi

Valtakunnallinen Elävät kaupunkikeskustat ry järjestää vuosittaisen keskustan kehittämiskonferenssinsa tänä vuonna pääkaupunkiseudulla. Konferenssin on suunniteltu alkavan Tikkurilan keskustassa keskiviikkona 23.8.2017. Elävä Tikkurila ry osallistuu konferenssin järjestelyihin yhdessä Vantaan kaupungin kanssa.

 

12. Joulutapahtuma

Yhdistys järjestää lauantaina 16.12.2017 pienimuotoisen joulutapahtuman.