Autamme tikkurilalaisia yrityksiä näkymään ja kuulumaan, jotta ne menestyisivät.

Lue tästä uusin Minä ❤️ Tiksi

Yritykset otettava kiinteästi mukaan Tikkurilan kehitykseen

Ajankohtaista

Elävä Tikkurilan julkilausuma 19.3.2019 Vantaan kaupungin ja Tikkurilan kaupunkisuunnittelusta ja -rakentamisesta, sekä liiketoimintaolosuhteista vastaaville päättäjille:

 

Tikkurila on Vantaan elävä keskus, joka kehittyy nopeasti. Alueelle nousevien, kymmenien asuinkerrostalojen lisäksi, katukuva muuttuu lähivuosina radikaalisti erilaisten julkisten ja yksityisten rakennushankkeiden seurauksena. Vaikka Elävä Tikkurila ja alueen yritykset odottavat Tikkurilan uutta ilmettä ja sen tuomaa nostetta liiketoiminnalle innolla, olemme huolissamme rakennustyömaiden täyttämästä keskustasta. Työmaat muuttavat ja vaikeuttavat asiakkaille tuttuja liikenne- ja jalankulkureittejä, ja aiheuttavat alueelle pöly- ja meluhaittoja, joiden vaikutukset ulottuvat itse työmaata paljon laajemmalle. Tikkurilan yritykset, erityisesti kivijalassa toimivat, joutuvat varautumaan pahimmillaan useamman vuoden taloudellisiin tappioihin.

 

Tikkurilan vetovoima lepää fyysisten puitteiden lisäksi elävässä ja monimuotoisessa kivijalkatoiminnassa. On kaikkien osapuolten etu, että alueen yrityksiä tuetaan ja autetaan kaikin keinoin vaikeiden vuosien yli. Elävä Tikkurila on koonnut yhteistyössä Tikkurilan yritysten kanssa listan tarvittavista toimenpiteistä. Onnistuminen vaatii vaikutusmahdollisuuksia, kriittistä suhtautumista rakennusliikkeiden esityksiin, sekä oikea-aikaista, oikein kohdistettua viestintää.

 

1. Yritykset on kutsuttava suunnittelupöytään

Vantaan kaupunki ja sen käyttämät kumppanit ovat moneen otteeseen tuoneet esille ja osoittaneet, että he haluavat osallistaa yrityksiä suunnitteluun ja päätöksentekoon järjestämällä mm. työpajoja ja kuulemistilaisuuksia. Isojen linjojen lisäksi isossa rakennushankkeessa on kuitenkin valtava määrä pieniä, käytännön valintoja, joilla saattaa olla suuri merkitys yrityksen arkeen remontin aikana. Alueella toimivat yritykset tarvitsevat vakituisen paikan rakennushankkeen ohjausryhmässä tai vastaavassa elimessä jotta varmistetaan, että kaikissa matkan varrella tehdyissä valinnoissa ja päätöksissä on huomioitu yritysnäkökulma myös käytännössä.

2. Rakennusliikkeiltä vaadittava parempaa yritysten huomioimista

Hankkeita toteuttavat rakennusliikkeet ovat kaupallisia toimijoita, jotka pyrkivät luonnollisesti maksimoimaan omat tuottonsa ja minimoimaan omat kulunsa. He haluavat järjestää toimintansa omasta näkökulmastaan mahdollisimman sujuvaksi. Paikallisen yrityksen kannalta saattaa kuitenkin olla aivan keskeinen valinta, suljetaanko esimerkiksi osa kadusta kolmeksi vai viideksi viikoksi tai suljetaanko kadun toinen vai molemmat kaistat. Rakennusliikkeiden suunnitelmat tulee saattaa alueen yritysten opponoitaviksi, jotta hankkeille saadaan neuvoteltua sellaiset toteutussuunnitelmat, jotka eivät aiheuta ylimääräistä haittaa liiketoiminnalle.

 

3. Oikea-aikaista, oikein kohdistettua viestintää

Työmaan vaikutusalueen yritykset tarvitsevat mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa työmaan etenemisestä ja aikatauluista 6-12 kk ennen tapahtumia. Ajoissa saatu tieto mahdollistaa liiketoiminnan sopeuttamisen suunnittelun työmaan ajaksi, joka puolestaan auttaa hallitsemaan rakennusajan mahdollisia negatiivisia vaikutuksia liiketoiminnalle. Tällä hetkellä kaupungin viestintä kohdistuu kiinteistöjen omistajille, eikä kulkeudu tehokkaasti - jos lainkaan - itse liiketiloissa toimiville vuokralaisille. Elävä Tikkurila esittää, että Vantaan kaupungin rakennusaikaiseen viestintään kehitetään uusi prosessi yhdessä Tikkurilan yritysten kanssa.

 

Koska suuria rakennushankkeita on meneillään ja aktiivisessa suunnittelussa tälläkin hetkellä useita, Elävä Tikkurila toivoo esitettyjen toimenpiteiden käyttöönottoa välittömästi. Elävä Tikkurila on mielellään mukana edistämässä yhteistä päätöksentekoa myös jatkossa, mm. tarjoamalla toimijoille foorumin keskustella ja päättää asioista yhdessä. Uskomme myös, että Tikkurilan alueella näin kehitetyt toimenpiteet ja toimintamallit ovat levitettävissä myös muihin Vantaan kaupunkikeskuksiin, tuomaan hyötyjä koko kaupungin tasolla.

 

 

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Katja Seppänen, elavatikkurila@gmail.com

 

Elävä Tikkurila ry on Tikkurilan alueen kaupunkikehitysyhdistys, jonka jäsenistö koostuu tikkurilalaisista yrityksistä ja muista alueen toimijoista, mukaan lukien Vantaan kaupunki. Yhdistys on sitoutunut Tikkurilan ydinkeskustan asiakaslähtöiseen kehittämiseen.

Tikkurila-foorumi 18.5.2021 esitysmateriaalit
 

Huomioithan, että suunnitelmien sisältö ja aikataulut täsmentyvät jatkosuunnittelussa eivätkä välttämättä ole lopullisia.

Tikl

 

Heading 3